İZMİR KONAK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-5 MTAL Usta Öğretici Alım İlanı

Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-5 MTAL Usta Öğretici Alım İlanı

İLAN METNİ

 

KONAK NEVVAR-SALİH iŞGÖREN EĞiTİM KAMPÜSÜ-5 MESLEKi VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

İLAN TARİHi: 22/11/2022

İLANDAN İNDiRME TARİHİ: 05/12/2022

 

İlgililerin 05/12/2022 saat 17:00'a kadar Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-5 Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 'ne müracaatları ilanen duyurulur.

 

A-GENEL ŞARTLAR

1 - Türk vatandaşı olmak. (Yabancı uyruklu uzmanlar Bakanlar Kurulu Karart ile görevlendirilebilirler.) 2 - 18 yaşından küçük olmamak.

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak. (Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas. irtikap, rüşvet, hırsızlık dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.)

4? Eylemli askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. Ancak, özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus kurumlarda görev alacak kişi özürlü ise bu şart aranmayabilir.

B-ÖZEL ŞARTLAR

l- En az ilkokul mezunu olması,

2- İlkokul ve ortaokul mezunlarının ustalık alanlarında en az 11 yıl, orta dereceli okulların ikinci devresinden veya yüksek öğrenin kurumlarından mezun olanların da en az 4 yıl ustalık alanlarında başarılı bir şekilde çalışmış olduklarını belgelendirmeleri, Ancak, özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus kurumlarda görev alacak kişi özürlü ise süre şartı aranmayabilir. 3- 3 üncü maddenin (b) fıkrasının (3) ve (4) bentlerindeki şartları yerine getirmeleri gerekir.

4-Mesleki ve Teknik Öğretim ve Örgün Eğitim Kurumlarında görevlendirilecek usta öğreticilerin en az meslek lisesi veya dengi okul mezunu olması gerekir. Ancak, istisnai hallerde bakanlıktan izin almak şartıyla ilkokul mezunu usta öğreticilere de görev verilebilir.

C- GÖREVLENDİRME YAPILACAK ALAN / BÖLÜMLER

1.Y iyecek İçecek Hizmetleri Alanı Mutfak Dalı Usta Öğreticisi 1

2.Fırıncılık Usta Öğreticisi 1

3.Kat Hizmetleri Usta Öğreticisi I

SINAV TARİHİ, YERİ VE TÜRÜ

 

Sınavın Türü             Tarihi                     Yeri                                                                                         Saati

Uygulama Sınavı       07/12/2022         Konak Nevvar-Salih İşgören Eğitim Kampüsü-5 MTAL        10:00

 

Başvuru Adresi ve Yeri: Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-5 Mesleki Teknik Anadolu Lisesi

Umurbey Mah. Şehitler Cad. No:126 KonaW İZMİR

 

 

En son başvurma tarihi: 05/12/2022 Saat: 17:00

 

iSTENECEK BELGELER

1.Sabıka Kaydı (Yeni tarihli)

2.Mezuniyet Belgesi

3.Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

4.Sağlık Raporu

5.H ijyen Eğitimi Belgesi

6.Bir Adet Fotoğraf

7.İkametgah 

8.Askerlikle İlişkisi Olmadığına Dair Belge

9.Varsa usta öğretici olarak (Otelcilik Turizm) çalıştığını belirten belge yada ustalık belgesi almaya hakkı olduğuna dair

belge.

10.Mesleğinde çalıştığı süreyi gösterir SGK dökümü

11.Mesleki Nitelikte Herhangi Bir Kursa Katıldığını Gösterir Belge.

12.Form Dilekçe (Okul idaresinden temin edilecek.)

Mimar Sinan Mh.1393 Sokak. No2 Alsancak 35220 Konak/İZMİR - 0(232) 464 81 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.